Tips för att hjälpa Scouterna att bli miljövänligare och minska sina kostnader för utskrift, kuvert och porto

12 februari, 2019 av Björn Sjöstrand

Elektronisk faktura, eller e-faktura, innebär att du i stället för en räkning i brevlådan får räkningen elektroniskt till din dator eller mobil. Räkningen syns på skärmen och godkänns där av dig för betalning via din bank på internet. Du anmäler att du vill ha e-faktura via din internetbank.

En person kan ta emot e-fakturor avseende flera medlemmar. Det man anger är de medlemsnummer man vill ha e-faktura för via sin internetbank.

Du betalar medlemsavgifterna mycket enklare, i rätt tid och slipper vara orolig för eventuellt utebliven postgång