Här finns information och länkar till ledarutbildningar som riktar sig till scoutledare.

Trygga Möten

Scouterna arbetar ständigt för att vår verksamhet ska bli tryggare och säkrare. På Scouternas stämma Demokratijamboree 2012, beslutades att alla ledare ska gå ledarutbildningen Trygga Möten. Scouternas mål är att det inte ska finnas några övergrepp inom scoutrörelsen. Genom kursen Trygga Möten – Överallt försöker Scouterna sprida detta mål till andra föreningar och organisationer med barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet med Trygga Möten rustar ledare för att våga agera om något händer. Vi vill att det överallt ska finnas trygga möten för unga, alltså möten som är helt fria från övergrepp i alla former.

Trygga Möten är en gratis webbutbildning som finns på Scouternas folkhögskola.

Gå Trygga Mötens webbkurs för scoutledare »

Läs mer om Trygga Möten »

Ledarutbildningar – ett sätt att utvecklas som person och som ledare

Scouterna jobbar aktivt med att utbilda våra medlemmar, både unga och vuxna. Utbildning är ett sätt att utmana och utveckla våra medlemmar, samtidigt som det är en kvalitetssäkring för vår verksamhet.

I Scouterna får alla möjligheten att växa och utvecklas: barn och unga växer av upplevelser och utmaningar i verksamheten på veckomöten, hajker, läger och aktiviteter medan ledare utvecklas och utmanas av att hålla denna verksamhet. Men för att erbjuda ytterligare möjligheter för ledare i Scouterna finns utbildningar med fokus på ledarskap och personlig utveckling.

Scouternas folkhögskola driver Scouternas ledarutbildningar. » 

Scoutkåren vill att så många som möjligt kan gå de utbildningar de är intresserade av och har avsatt pengar för att subventionera kostnader för utbildningar. Hör av er till styrelsen om ni ska gå en utbildning