För att allt ska gå runt så måste alla engagera sig i underhållet av verksamheten. Detta kan vara att hjälpa till på allt från arbetsdagar till avslutningar. Om du vill bidra till exempelvis vanliga möten så kan du fråga en scoutledare. Vill du ta del i planeringen av vad som ska ske i våra lokaler kan du kontakta warfvskommittén eller lokalkommittén.