Sjöscouting är en rolig och meningsfull fritidsverksamhet för ungdomar från åtta år och uppåt. Sjöscouting erbjuder ett omväxlande program med tyngdpunkt på natur, friluftsliv, segling, navigation och båtkunskap i teori och praktik, varvat med lek och hantverk.

Verksamheten bedrivs inom olika åldersgrupper där scoutpatrullens gemenskap och kamratskap är en viktig del. Vi träffas cirka 20 scouter och två till fyra ledare en gång i veckan för att lära oss, ha skoj tillsammans och för att förbereda oss inför helgövernattningar, hajker och helgseglingar.

På sommaren brukar vi ha läger på någon skärgårdsö eller en eskadersegling under någon eller några veckor.

Blackebergs sjöscoutkår har funnits i drygt 60 år och har idag cirka 150 medlemmar, främst från Ängby och Blackeberg. Vi har en egen lokal på Holbergsgatan, Lilla Ängby gård i Blackeberg. Under våren och hösten träffas vi ofta vid vårt eget varv vid Ekbacken, strax väster om Änbybadet. Där seglar vi samt vårrustar och vinterförvarar vara båtar. Vi har tre Avanti, en följebåt samt Optimistjollar.

Vill du eller ditt barn bli scout? Här kan du anmäla dig till kårens kölista!