En scoutkår kan variera i storlek: svenska scouternas största kår har drygt 450 medlemmar, medan vi har ca 150.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas ålder. I vår kår har vi sex avdelningar fördelade på två spårar-, en upptäckar-, en äventyrar-, en utmanar- och en roveravdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper), som består av fyra till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna utveckla en gemenskap och träna på samarbete och ledarskap genom att tillsammans lösa utmanande problem och övningar. Varje avdelning träffas på möte en gång i veckan.

Kåren har en förtroendevald styrelse, utsedd på den årliga kårstämman, som träffas en gång varje månad. Styrelsen håller i organisationen kring kåren, fattar beslut om viktiga frågor gällande till exempel ekonomin samt diskuterar och planerar exempelvis ledardagar och sommaravslutningen.

De två kommittéerna, Warfvs- och Lokal & Materialkommittén ansvarar för respektive lokal och håller i arbetsdagar där hela kåren deltar för att förbättra våra lokaler och båtar.