Rapport från Kårstämman

22 oktober, 2018 av Björn Sjöstrand

På kårstämman fattar vi tillsammans beslut om kårens verksamhet. Vi väljer till exempel styrelse och andra funktionärsposter, och röstar om de motioner som medlemmar har skickat in. Alla kårens medlemmar är välkomna att skicka in motioner och att vara med på kårstämman.

Den senaste kårstämman hölls den 3 oktober 2018. Nedan finns protokollet från stämman och även vår verksamhetsberättelse från 1 juli 2017 till 30 juni 2018.

Tack alla som deltog!

Björn Sjöstrand
Kårordförande

Kårstämma 2018 Protokoll

Verksamhetsberättelse 2017/2018