Nu kan du hjälpa till som Medlemsregistrerare och Bidragsombud hos oss

10 oktober, 2018 av Alexander Wahlgren

Blackebergs Sjöscoutkår gör unga redo för livet genom äventyr på sjön och ute i naturen. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör – vi är schyssta kompisar!

Nu kan du hjälpa till som Medlemsregistrerare och Bidragsombud hos oss

Du behöver inte ha tidigare scouterfarenhet. Det viktigaste är att du har intresse och engagemang för att skapa förutsättningar för en bra verksamhet.

Vad innebär det att vara Medlemsregistrerare och Bidragsombud hos oss?

Du kommer att bli upplärd av Martina Sjölund som lämnar över stafettpinnen och arbetet kring bidragsansökningar kommer göras ihop med Jakob Lassen som är kassör.

Du kan självklart anmäla intresse för en av rollerna.

Medlemsregistrerare

  • Ansvarar för att hålla medlemsregistret uppdaterat
  • Ansvarar för att bevaka att rätt medlemsavgifter betalas av medlemmarna.
  • Ansvarar för att ta fram underlag för bidragsansökning för lokalavdelningar.
  • Ansvara att förse avdelningarna med kompletta medlemslistor

Kontaktpersonen för nyanmälningar

  • Ansvarar för nyanmälningar och att dessa slussat ut på avdelningar alternativt placeras på kölistor för de som vill börja första året på spårarnivå eller på avdelningar som är fullbelagda.
  • Ansvarar för kommunikationen med de som står på kölistan.

Bidragsombud

  • Ansvarar för att hålla reda på de gällande bidragsbestämmelserna.
  • Ansvarar för att ha uppdaterad information om möjlighet till nya bidrag.
  • Ansvarar för att kåren söker statliga och kommunala bidrag för verksamheten.
  • Assisterar kåren i sökande av bidrag.

Kontakta gärna mig om du är intresserad,

 

Björn Sjöstrand, bjorn@sjostrands.com