Erik Ruist somnade stilla in den 5 april – 97 år gammal

10 oktober, 2018 av Alexander Wahlgren

Erik grundade Blackebergs scoutkår 1956 och följde verksamheten ända till slutet med intresse och nyfikenhet. Vi minns Erik som en fin människa och som en sann scout.

Erik föddes i Stockholm år 1921 och blev tidigt fångad av scoutrörelsen, först som scout och sen som ledare och vice kårchef i den kolonn av Stockholms scoutkår som sen blev Hedvig Eleonora scoutkår.

Eriks scoutverksamhet gjorde delvis halt under krigsåren då han i omgångar från 1941 låg inkallad till militärtjänst. Avdelningsledaruppdragen fick under dessa tider lämnas till andra, men Erik lyckades ändå genom själva ordföranden i Sveriges Scoutförbund, Folke Bernadotte, ordna permission för att få gå den ledarutbildning inom scouterna som fortfarande räknas till de främsta, Treklöver Gilwell.

När Erik gifte sig med Märta och bildade familj flyttade han i början av 1950-talet till det nybyggda Blackeberg. Här var Erik med och bildade Vällingby-Blackeberg scoutkår. När scoutkåren vid årsskiftet 1956/1957 delades i Vällingby scoutkår och Blackeberg scoutkår valdes Erik till dess förste ordförande.

Erik skriver i sin släktbok: ”Barnantalet i Blackeberg var just under de åren mycket stort, och medlems­antalet i kåren växte raskt. Däremot fanns det mycket få ungdomar i den ålder som traditionellt ansågs lämplig för ledare i enheterna. Vi rekryterade föräldrar i stället, och det fungerade i de flesta fall bra. Fortfarande var flickscou­terna organiserade i ett eget förbund med egen kår i Blacke­berg, men 1961 slogs kårerna ihop. För att markera förändringen avgick jag som kårchef. Sedan ägnade jag mig mest åt scoutstu­gan i skogen utanför Lövsta. Den var då under byggnad, och scoutföräldrarna lade ner många arbetsdagar på att färdigställa den. Strax före jul 1962 kunde vi inviga den.

Flera av Eriks barn har varit med i kåren, både som vargungar och blåvingar, som spårarscouterna hette på den tiden och som scouter och ledare i kåren. Hustrun Märta var under 10 år på 1970-talet sekreterare i kårstyrelsen.

Under 1970- och 1980-talen ordnade Erik och Märta mycket uppskattade ”Stadsorienteringar” för kårens ledare och ända tills helt nyligen ordnades det varje år i december ljusstöpning för några av kårens tidigare ledare.

Erik har under hela tiden varit intresserad av verksamheten och följde med vad som hände med hans skapelse. Han och Märta var till exempel med på kårens 60-årsjubileum i Lilla Ängby 2016.

Vi är många äldre ledare i kåren som minns Erik som en vänlig och sann humanist som inspirerat generationer av ledare. Erik lämnar ett stort tomrum efter sig.

/ Magnus Lindstedt