Du anmäler dig eller ditt barn till kåren genom att följa denna länk. Sjöscouting är populärt och för närvarande har vi tyvärr kö till den yngsta åldersgruppen. För att underlätta rekryteringen av nya ledare och funktionärer, så kan barn få förtur om föräldrar också vill börja som ledare eller funktionär. Meddela gärna om ni kan ställa upp som ledare eller funktionärer

 

Bli medlem