Scoutdräkten

Vi scouter känns lätt igen när vi bär scoutskjortan eller andra scoutkläder.

Grundplaggen i scoutdräkten är främst scoutskjortan med halsduk och sölja, men det finns även andra kläder som till exempel T-shirts och pikéer.

Scoutdräkten är en symbol för scouting och består av en kårspecifik halsduk och en landsspecifik skjorta. På skjortan syr scouten fast sina märken för att visa på erfarenheter, grupptillhörighet och intressen inom scoutingen, t.ex. lägermärken eller kniv/seglingsbevis. Märkena delas ut till scouterna efter att mål uppnåtts och läger avslutats.

Det skapas en gemenskap när alla har liknande kläder på sig och när klädsmak och märkeskläder inte spelar någon roll. Det finns många andra ungdomsrörelser som också skaffar sig gemensam tröja eller dräkt för att markera sin grupptillhörighet och för att stärka sammanhållningen, till exempel fotbollslag.

Köp scoutdräkten

Du kan köpa scoutskjortan, vissa scoutmärken, andra snygga scoutkläder och scoutprylar i Scouternas egen shop.
Halsduken köper du direkt från kåren, prata med din ledare.

Kolla gärna med dina ledare innan du handlar, eftersom det ibland görs gemensamma beställningar.

Här under hittar du en bild med information om var på skjortan som märkena ska sitta. Du kan även fråga en ledare om hjälp.

Märkesplacering