Scouterna har två medlemstidningar, en webbtidning för äldre scouter och en papperstidning för yngre scouter som kommer hem i din brevlåda.

Scoutnytt är en webbtidningen för scouter över 13 år och ledare. Scoutnytt är en del av webbplatsen Scoutservice.

Scouten är en papperstidning för scouter under 13 år som kommer ut 4 gånger per år. I första hand vänder den sig till yngre scouter, men även scoutledare och föräldrar får självklart lov att läsa Scouten!