Scouter och ledare betalar varje termin in en medlemsavgift till scoutkåren. Vid hajker och läger tillkommer oftast en extra avgift.

Medlemsavgiften till kåren ligger på 700 kronor per termin (för ledare och funktionärer är avgiften lägre). I medlemsavgiften ingår bland annat en försäkring via Scouterna,  se försäkringar för att läsa mer om dessa. Medlemsavgiften används till att köpa in nytt material samt betala för och rusta upp våra lokaler och båtar. Varje avdelning får en del av medlemsavgiften till att använda i sin verksamhet. På så sätt kommer medlemsavgiften tillbaka till medlemmarna i andra former.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Stockholms scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM (World Organisation of the Scout Movement) för pojkar och WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) för flickor.