Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom JLT och Svedea. Detta ingår i Scouternas medlemsförsäkring.

Medlemsförsäkringen ingår:

  • Olycksfallsförsäkring som gäller om du skadar dig under Scouternas verksamhet.
  • Självriskreducering för motorfordon och hem som gäller om du använder din egen bil för kårens räkning och ersätter en del av eller hela självrisken på din bilförsäkring i händelse av en skada.
  • Allriskförsäkring som gäller för skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna.

Läs mer om våra försäkringar på scoutservice.se.