Vill du eller ditt barn sluta i Scouterna? Kontakta avdelningsledaren direkt. Om du eller ditt barn redan slutat, meddela det snarast till denne ledare.

Vi vill gärna tala med dig eller ditt scoutbarn innan du/scouten slutar för att få veta varför.

Om du eller ditt barn bestämmer sig för att sluta, var då snäll och meddela detta så snart som möjligt till en ledare. Din avanmälan stoppar utskick av fakturan för medlemsavgift samt påminnelser. Framförallt kan vi snabbare erbjuda en plats till de som väntar i kön.