På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unik för scouting. Detta kan involvera allt från segling och matlagning över öppen eld till lekar och vandring.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär oss genom att utföra aktiviteter i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett fantastiskt äventyr för scouterna, oavsett hur gammal man är. Varje avdelning i vår kår brukar åka på ett helgläger (hajk) varje termin. På sommaren brukar vi åka på ett större läger, ofta tillsammans med andra kårer, eller ha en större segling: en så kallad eskader.

Prata med en avdelningsledare om du vill veta mer om vilka hajker och läger de planerar för sina scouter under terminen.

Utrustningslista för läger

Varje läger och hajk brukar ha en egen utrustningslista. Kolla alltid av med läger/hajkansvarige för att få reda på vad som gäller för just den hajken eller det lägret.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från och med att du är spårarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas utanför kårens verksamhet. Det kan till exempel vara en segling i Östersjön med Scouternas skepp Biscaya eller de utmanande vandringarna Blå Hajk (i Sverige) eller Explorer Belt (ute i Europa).

Scouternas läger i Sverige och världen. »