Här hittar du kontaktuppgifter till medlemmar i kårens materialkommité, ansvarig för allt material som inte rör sjöverksamheten

Erik Sjöstrand

Jan Lundahl