Här hittar du kontaktuppgifter till medlemmar i kårens lokalkommitté, ansvariga för Lilla Ängby Gård & kårförrådet

Mia Westin

Jan Lundahl

Björn Sjöstrand

 

Låna Lilla Ängby Gård

Lilla Ängby Gård kan lånas av Utmanarscouter, ledare och funktionärer

Utlåningsregler:

  • Lilla Ängby Gård kan lånas ut till andra scoutkårer
  • Lilla Ängby Gårds lånas ut gratis till ledare, utmanare och funktionärer för eget bruk dock ej kalas.
  • Lilla Ängby Gård kan självklart endast lånas när den inte behövs för Blackebergs egen verksamhet.
  • Verksamheten får inte störa våra grannar
  • Den Blackebergsmedlem som lånar Lilla Ängby Gård ansvarar för arrangemanget och måste själv vara med på arrangemanget Vidare ansvarar denne för städning, sopor och nycklar.
  • All uthyrning eller utlåning bestäms av Lokalansvarig

Kontakt: Mia Westin

 

Nyckelansvarig för Warfvet

Per Westman

 

Nyckelansvarig för båtar och bodar

Niklas Erneberg