VÄLKOMNA TILL SPÅRARSCOUTAVDELNINGEN JOLLARNA

Vi är knappt 20 spårarscouter som träffas tisdagar 18.15-19.45. Nu under vintern träffas vi i vår lokal, L:a Ängby, på Holbergsgatan 4, nära Islandstorget i Bromma. Men efter påsk träffas vi på Warfvet, vår tomt vi Mälarens strand med adress Ekbacksstigen 11. Nedan finner du lite mer information om oss.

VÅRENS PROGRAM

Vårens Program finns nu PDF-format nedan.

VIKTIGT OM BILAR OCH PARKERING PÅ L:A ÄNGBY OCH PÅ WARFVET

När vi träffas på Warfvet ska vi INTE köra ända fram till scoutområdet utan parkera och vända vid, eller innanför, grinden till vänster ca 50 meter ner från Blackebergsvägen. Detta är mycket viktigt för att vi skall kunna bibehålla den goda grannsämjan nere vid Tyska Botten. På sen höst, tidig vår eller vid annan tidpunkt då väder och vind kraftigt geggat ned parkeringsytan skall vi inte nyttja densamma, då gräset helt förstörs och bilar lätt fastnar.

Vi har också parkeringsplats vid huset L:a

Ängby, men det är på kommunens mark och det kommer parkeringsvakter. Om du ska stanna där mer än några minuter har vi parkeringstillstånd som du kan låna.

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften är ca 680:- kr per termin. Har du inte fått inbetalningskort för medlemsavgiften denna termin så kommer den nog snart. I medlemsavgiften ingår, förutom det material vi gör av med under hösten, också prenumeration på tidningen SCOUT samt en olycksfallsförsäkring. Vid utflykter och övernattningar utgår särskild avgift.

LEDARE

Ledarna på Jollarna är:
Magnus Lindstedt(avdelningsledare), 070-585 8081, mange.lindstedt@telia.com
Janne Lundahl
Ann-Louise Andersson
Karin Wattsgård
Katarina Grufman
Daniel Gräntz
Ann-Sofie Arvidsson
Martin Jakobsson
Anna Brandt

Hälsningar, Ledarna / Magnus

Nedan finner du några pdf-dokument som du kan ladda upp:

Program Jollarna VT 2019 v6

Information om spårarscouterna i Blackebergs sjöscoutkår 2018

Märkesplacering

Köpa Scoutskjorta

Surrningar

Broskiss

Morsealfabetet