Materialkommitén

Här hittar du kontaktuppgifter till medlemmar i kårens materialkommité, ansvarig för allt material som inte rör sjöverksamheten

Erik Sjöstrand, erik@sjostrands.com

Jan Lundahl, 073-947 88 91