Spårarna 8-10 år – Jollarna

VÄLKOMNA TILL SPÅRARSCOUTAVDELNINGEN JOLLARNA

Vi är ca 15 spårarscouter som träffas tisdagar 18.15-19.45. Under vintern har vi träffas i vår lokal, L:a Ängby på Holbergsgatan 4, nära Blackebergsvägen. Men efter påsk träffas vi på Warfvet, vår tomt vi Mälarens strand. Nedan finner du lite mer information om oss.

HÖSTTERMINEN BÖRJAR I SEPTEMBER

För oss som var med i Jollarna redan i våras börjar höstterminen tisdagen den 3 september kl 18:15 på Warfvet.

Tisdagen därpå, den 11 september hälsar vi de nya jollarna välkomna. De som är antagna har fått ett mail i slutet av juni.

Samtidigt, den 11 september kl 18:15, har vi ett föräldramöte då både gamla och nya jolleföräldrar är välkomna.

Höstterminens program kommer att anslås här på hemsidan i början av september.

VIKTIGT OM BILAR OCH PARKERING PÅ L:A ÄNGBY OCH PÅ WARFVET

När vi träffas på Warfvet ska vi INTE köra ända fram till scoutområdet utan parkera och vända vid, eller innanför, grinden till vänster ca 50 meter ner från Blackebergsvägen. Detta är mycket viktigt för att vi skall kunna bibehålla den goda grannsämjan nere vid Tyska Botten. På sen höst, tidig vår eller vid annan tidpunkt då väder och vind kraftigt geggat ned parkeringsytan skall vi inte nyttja densamma, då gräset helt förstörs och bilar lätt fastnar.

Vi har också parkeringsplats vid huset L:a Ängby, men det är på kommunens mark och det kommer parkeringsvakter. Om du ska stanna där mer än några minuter har vi parkeringstillstånd som du kan låna.

MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften är ca 680:- kr per termin. Har du inte fått inbetalningskort för medlemsavgiften denna termin så kommer den nog snart. I medlemsavgiften ingår, förutom det material vi gör av med under hösten, också prenumeration på tidningen SCOUT samt en olycksfallsförsäkring. Vid utflykter och övernattningar utgår särskild avgift.

LEDARE

Ledarna på Jollarna är:
Magnus Lindstedt(avdelningsledare), 070-585 8081, mange.lindstedt@telia.com
Janne Lundahl
Ann-Louise Andersson
Karin Wattsgård
Katarina Grufman

Hälsningar, Ledarna / Magnus